Hôn nhân của tứ nương

Hôn nhân của tứ nương

phần 2, = The goddess of marriage

DVD - 2013 | Vietnamese
Rate this:
Bô ̣phim la ̀câu chuyêṇ vê ̀đơì sôńg hôn nhân cuả bôń ngươì phu ̣nư ̃vơí hoaǹ can̉h, điêù kiêṇ sôńg va ̀quan niêṃ vê ̀tiǹh yêu khać nhau. Trong haǹh triǹh đi tim̀ y ́nghiã va ̀tâm̀ quan troṇg cuả tiǹh yêu đićh thưc̣ trong hôn nhân, ho ̣đa ̃găp̣ phaỉ nhiêù kho ́khăn va ̀biêń cô.́ Song Ji Hye, môṭ biên kic̣h chương triǹh radio vơí tińh caćh quyêt́ đoań va ̀luôn âḿ u ̉môṭ tiǹh yêu tuyêṭ vơì đa ̃rơi vaò tam giać tiǹh yêu vơí hai ngươì đaǹ ông hoaǹ haỏ, kiêń truć sư Kim Hyun Woo va ̀công tô ́viên Kang Tae Wook. Hong Hye Jung, môṭ ba ̀me ̣hai con vơí công viêc̣ la ̀môṭ phat́ thanh viên truyêǹ hiǹh, co ́cuôc̣ sôńg hôn nhân vơí anh trai cuả Tae Wook. Cô luôn phaỉ giư ̃cho miǹh hiǹh an̉h sang troṇg, tinh tê ́cuả môṭ cô gaí nha ̀giaù vuǹg Cheong Dam Dong.
Publisher: [California?] : Vina Distributor, c2013
Branch Call Number: DVD VIETNAM 791.4572 HON PT.2
Characteristics: 4 videodiscs : sd., col. ; 4 3/4 in

Opinion

From the critics


Community Activity

Comment

Add a Comment

There are no comments for this title yet.

Age

Add Age Suitability

There are no ages for this title yet.

Summary

Add a Summary

There are no summaries for this title yet.

Notices

Add Notices

There are no notices for this title yet.

Quotes

Add a Quote

There are no quotes for this title yet.

Explore Further

Browse by Call Number

Recommendations

Subject Headings

  Loading...

Find it at SCCLD

  Loading...
[]
[]
To Top